Szakképzett szerzők

Csapatunkat szakképzett, egyetemi műveltséggel és többéves tapasztalattal rendelkező szerzők alkotják

határidők betartása

Minden dokumentumot a meghatározott határidőn belül szállítunk, mindamellett lehetőséget nyújtunk a dokumentumok expressz kidolgozására is.

100% EREDETISÉG

Minden kidolgozott dokumentum eredeti, nem plágium, melyet a megrendelő igényeire szabunk

árajánlat 24 órán belül

24 órán belül találunk Önnek megfelelő szerzőt, és az individuális elvárások alapján dolgozzuk ki és az árajánlatot

Általános üzleti feltételek

Ezen általános üzleti feltételek 2017.02.01-én léptek érvénybe

1.Nyitó rendelkezések

 

 1. Ezen általános üzleti feltételek (továbbiakban csupán ÁÜF) jogerősek minden szerződő fél, Megrendelő és Szolgáltató számára, akik a szakdogak.hu oldal közvetítésével kötnek szerződést. AZ ÁÜF-ben foglaltak bárminemű megsértése, figyelmen kívül hagyása illetve részleges elfogadása következtében a szerződés nem minősül érévnyesnek.
 2. A szerződés érvénybe lép:
 • A szolgáltató visszajelzésével, miszerint a Megrendelő által elektornikus formában leadott kötetlen megrendelés elfogadja az ÁÜF II.cikkelyének 4.pontja alapján, vagy
 • A szerződés aláírásának pillanatában

mindamellett

 1. Az írásbani Szerződésben illetve a megrendelés elektornikus formájában szereplő teljes összeg illetve az összeg első részletének jóváírásával a Szolgáltató számláján, melyet a Megrendelő utal át, vagy
 2. Az írásbani Szerződésben illetve a megrendelés elektornikus formájában szereplő teljes összeg illetve az összeg első részletének kifizetésével készpénzben, melyet a Megrendelő ad át a Szolgáltatónak a hatályos jogszabályok értelmében,

Ennek alapján jön létre a Kötelezettséggel járó megrendelés (továbbiakban csak Kötelezettséggel járó megrendelés)

 1. A Megrendelő ezen Szerződés értelmében olyan magánszemély, aki a szakdogak.hu weboldalon kitölti a kötetlen megrendelést, majd elküldi azt, és átutalja illetve megfizeti a megállapodásban szereplő összeget illetve részeltet.
 2. A Szolgáltató ezen Szerződés értelmében a Podklady LTD cég, székhelye: 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3AX, bankszámlaszáma: SK26 1100 0000 0029 4603 5633, nem ÁFA fizető.

 

 1. A mű
 2. Műnek minősül:
 • A szaktanácsadás, információgyűjtés valamint információ feldolgozás, mely mintegy vázlatként szolgálhat középiskolai dolgozatokhoz, egyetemi szakdolgozatokhoz és disszertációkhoz, PR cikkekhez, prezentációkhoz és egyéb beadandókhoz.
 • A szaktanácsadás és nyelvi korrektúrázás, szövegszerkesztés, szakinformációk keresése, segítség kérdőívek szerkesztésénél és feldolgozásánál.
 • Szisztematikusan kidolgozott vázlatok készítése- szakszövegek elektornikus formában, melyek további feldolgozásra várnak, legfőképp oktatási céllal a Kötelezettséggel járó megrendelés alapján, kiváltképp ügyelve azok szakmai jellegére
 • Bizonyos típusú szakdolgozatok kidolgozása, melyek feldolgozása további munkát igényel az oktatásügy terén.
  A mű megrendelésre készül, a Szolgáltató kizárólag a Megrendelőnek engedélyezi a mű felhasználását.

  A Szolgáltató által megrendelésre készített művet a Megrendelő változtatások nélkül a hatályos jogszabályok és egyéb közigazgatási szervek által kiadott szabványok értelmében nem használhatja fel másként, mint egyéb oktatásügyi feldolgozásra szánt szakmai szövegként.

  A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a megrendelés alapján készített művet nem szabad további változtatások hiányában saját műként prezentálni. A fent említett cselekvés értelmében a Megrendelő jogszabálysértést illetve egyéb általános hatályú törvénysértést követ el. A Szolgáltató a művet a Megrendelő számára kizárólag oktatási és információs céllal készíti, a látókör és a konkrét problematika ismeretének elmélyítése céljából.
 1. A kötetlen megrendelés szerződésajánlatnak minősül. A kötetlen megrendelés nem más, mint a szakdogak.hu weboldalon található elektronikus nyomtatvány kitöltése majd elektronikus elküldése. A Megrendelő e.mail címe a kötetlen megrendelésben megadott e-mail cím.
 2. A Szolgáltató köteles megkezdeni saját költségre a mű készítését a Szerződés értelmében
 3. A kötetlen megrendelésben foglaltak alapján a Szolgáltató vagy az általa megbízott Szerző legkésőbb 24 órán belül a kötetlen megrendelés leadása után az ÁÜF II.cikkelyének 8.pontja értelmében , felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel, egyezteti vele a részleteket, az individuális kérésekre kiterjedően is, visszaigazolja a leadási határidőt, illetve a leadási ütemterv menetét, figyelmbe véve a mű formai és tertalmi követelményeinek nehézségi fokát, kidolgozza és elküldi az árajánlatot valamint egyezteti a fizetés módját. Amennyiben a Megrendelő egyetért az e-mailben foglaltakkal, e-mailben visszaigazolja megrendelését a Szolgáltatónak. A kötetlen megrendelés visszaigazolásával, valamint a megegyezésben szereplő előleg kifizetésével (egy összegben vagy részletfizetéssel), az összeg jóváírásával a Szolgáltató számláján vagy készpénzbeni fizetéssel, a Szerződés megkötötté és jogerőssé válik.
 4. A Megrendelőnek jogában áll törölni kötetlen megrendelését, ezt azonban csak a megrendelés visszaigazolását jelentő e-mail kézbesítéséig teheti meg a Szolgáltatónál. Minden olyan kötetlen megrendelés törlésének esetében, mikor a Szolgáltató nem hibás a törlés kapcsán, a megrendelés már vissza volt igazolva, de a Megrendelő még nem fizette ki a megállapodásban szereplő összeget a Szolgáltatónak, a Megrendelő köteles 100€ értékben álltánydíjat utalni a Szolgáltató bankszámlájára. Kötelezettséggel járó megrendelés törlésének esetében, vagy szerződéstől való elállás esetében, olyan okok kapcsán, mikor a Szolgáltató nem hibázott, illetve a Megrendelő által ok megadása nélküli megrendelés törlés esetén a Megrendelő köteles a Szolgáltatónak hozzámérten megállapított összeget fizetni a mű elkészítéséjért, vagyis az árat, amely a már elvégzett munkájért cserébe megilleti a Szolgáltatót az előre megállapított ütemterv értelmében, mely az ÁÜF ezen cikkelyének 4.pontjában találhatóak. Amennyiben a Megrendelő az ütemterv értelmében kifizette az összes követelt részletet a szerződéstől való elállás előtt, úgy a fizetési kötelezettséghez írandó a Szolgáltató további pénzigénye a már elkészült műért.A Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől, amennyiben az egyértelműen nem készül el a megadott leadási határidőig, nem a kívánt minőségben készül, illetve a Szolgáltató nem távolítja el azokat a hibákat a megegyezett időn belül a műben, amelyre felhívták a figyelmét. Amennyiben a megrendelő a részletfizetés ütemterve alapján nem fizeti ki a következő részletet a mű árából, így a Kötelezettséggel járó megrendelés valamint a Szerződés automatikusan érvényüket veszítik, mindemellett a Szolgáltató továbbra is élhet pénzigényével a a már elvégzett munka és az előre megállapított ütemterv értelmében, mely az ÁÜF ezen cikkelyének 4.pontjában találhatóak. Amennyiben a Megrendelő az ütemterv értelmében kifizette az összes követelt részletet a szerződéstől való elállás előtt, úgy a fizetési kötelezettséghez írandó a Szolgáltató további pénzigénye a már elkészült műért.
 5. A Szolgáltató jogosult abbahagyni a megrendelésben szereplő munkát vagy elállni a Szerződéstől, amennyiben a Megrendelő hozzáállásával egyértelműen gátolja a mű készítését, és így az nem tartható az ütemtervhez. A Szolgáltató továbbá jogosult elállni a szerződéstől, amennyiben a Megrendelő nem szolgáltatát elég információt a mű paramétereit illetően, legfőképpen a mű típusát, a mű terjedelmét valamint a mű leadási határidejét illetően. Ilyen jellegű elállás esetén a Megrendelő köteles a Szolgáltatónak kifizetni pénzigényét az ütemterv értelmében, valamint a fizetési kötelezettséghez írandó további pénzigényt a már elkészült műért, melyek a Szolgáltató saját költségét képezték. A Szolgáltató továbbá bármikor indokolatlanul is elállhat a szerződéstől, azonban köteles visszautalni a Megrendelőnek minden olyan kifizetett összeget, amely a még nem elkészített mű illetve annak el nem készített részeire vonatkoztak.
 6. A megrendelés, a visszaigazolás, a törlés, valamint minden postázás és kommunikáció elektornikus úton (e-mailben) folyik, amennyiben a szerződő felek nem állapodnak meg másként.
 7. A Szolgáltató jogosult a mű elkészítésével harmadik személyt, úgynevezett szerzőt megbízni, mindamellett a mű elkészítéséjért maga a Szolgáltató felel. Továbbá garantálja a megrendelésre készített mű Megrendelő általi szabad, korlátozatlan felhasználását, feldolgozását, mindamelett pedig a Szolgáltató önmaga nem jogosult felhasználni a szóban forgó művet, és engedélyt sem adhat harmadik félnek a mű további felhasználására. Amennyiben a Szolgáltató egy szerzőt bízik meg a munka elkészítésével, úgy csatolja annak e-mail címét a kötetlen megrendelés visszaigazolásánál, az e-mail cím a Megrendelő és a szerző kommunikációjára szolgál, leginkább ami a mű tartalmi követelményei kapcsán, megjegyzések csatolására valamint az indokolt változtatások feldolgozása esetében (kizárólag olyan mértékben, amely nem befolyásolja a leadási határidőt). A szerző a Megrendelővel e-mailben kommunikál. A Megrendelő köteles megadni a szükséges adatokat a Szerzőnek a mű elkészítésével kapcsolatban. A Megrendelő és a Szerző e-mailjeit a minőség biztosítása érdekében a Szolgáltató az egész folyamat alatt ellenőrzi, ehhez a Megrendelő hozzájárul. A megrendelő köteles a Szolgáltatónak kötbért fizetni 300€ értékben, amennyiben a Szerzővel folytatott elektornikus kommunikáció során megpróbálja megkerülni a Szolgáltatót, legyen szó a kötetlen megrendelésről, kötelezettséggel járó megrendelésről, szerződésről, vagy egyéb, még hivatalosan nem megtörtént jövőbeli megrendelésről.
 8. A mű Szolgáltató részéről a Megrendelő számára leadottnak tekintendő, amennyiben e-mailben, vagyis elektornikus úton postázásra kerülta kötelezettséggel járó megrendelésben feltűntetett e-mail címre, elektornikus formában Microsoft Word (*.DOC), vagy Adobe Acrobat (*.PDF), illetve más, előre megegyezett formában. Amennyiben a Megrendelő (*.RTF, *.TXT, és egyéb) formában kívánja a mű leadását, a Szolgáltató nem felelős a formai eltérések kapcsán. Amennyiben a szerződő felek nem egyeztek meg másként, a mű leadására Times New Roman betűtípusban, 12 betűméretben és 1,5 sorközzel kerül sor.
 9. A mű szabályszerű és időbeni leadásával a műhöz fűződő, fizikai hordozón tárolható eredményéhez illetve magához a hordozóhoz fűződő tulajdonjog és az ezzel járó esetleges károk a Szolgáltatóról a Megrendelőre ruházódnak.
 10. Amennyiben a Megrendelő a kötelezettséggel járó megrendelés első részletfizetése előtti megállapodás keretein kívül óhajtja megváltoztatni a művet vagy egyes részeit, úgy ez új megrendelésnek tekintendő.

 

 1. A mű díjazása
 2. A művek árjegyzékét a szakdogak.hu portálon találja, az árjegyzék csupán irányár jellegű. A mű árát a Szolgáltató individuálisan határozza meg a kötetlen megrendelésben megadott paraméterek fényében, a kötelezettséggel járó megrendelés megkötése előtt, kizárólag megegyezéssel határozható meg minden megrendelés esetében, figyelembe véve a mű természetét, fajtáját, egyedi formai követelményeit, leadási határidejét, az időigényességet, a mű igényességének követelményeit és a egyéb tényezőket, melyek befolyásolják a ÁÜF feltételeit. A Megrendelő jogosult részletfizetést kérni a mű árának megtérítésére, amennyiben a mű árameghaladja a 101€-t, és a részletfizetésben mindkét szerződő fél megegyezik.
 3. A Megrendelő jogosult szilárd árban megegyezni a mű elkészítéséjért cserébe a Szerződés megkötése előtt, figyelembe véve az individuális követelményeket. A megegyezett ár a kötelezettséggel járó megrendelés részét képezi.  A Megrendelő továbbá igazolja az árat az első részlet kifizetésével az árajánlat és fizetési ütemterv alapján. A Megrendelő és a Szolgáltató tehát individuális feltételekben egyeznek a mű díjazását illetően, beleértve a fizetési határidőt, és a mű elkészítésének ütemtervét. A költségek kifizetésének dátuma a Szolgáltató számlájára jóváírt összeg dátuma, vagy pedig a készpénzes fizetést igazoló irat kiadásának dátuma. A Megrendelő köteles minden fizetésnél megadni a befizető-azonosítót, mely a Szerződés számával azonos. Amennyiben a Szolgáltató nem határozza meg másként, a fizetés mindig a Szolgáltató számlájára történik banki átutalással.
 4. A Szolgáltató nem köteles ismertetni a Megrendelővel az árajánlat készítésénél figyelembe vett tényezőket. A művek árai egyes esetekben a tényezőket figyelembe véve eltérhetnek az ÁÜF ezen cikkelyének 1. pontjának értelmében .

 

 1. Felelősség a hibákért, reklamáció
 2. A mű eredeti és nem plágium, a Megrendelő egyéni követelései alapján és az általa megadott források alapján készült. Az elkészített mű autentikus, eredeti, nem sért semmilyen szerzői jogra vonatkozó jogszabályt, sem harmadik személyek jogait.
 3. Amennyiben a munka hibákat tartalmaz, nem tesz eleget a kötelezettséggel járó megrendelés követeleményeinek, ezekért a hibákért a Szolgáltató felel. A mű hibájának leginkább a formai illetve tartalmi eltérések a kötelezettséggel járó megrendeléssel összevetve tekinthetőek, valamint a nem megfelelő szakmai minőség.
 4. A Szolgáltató felel minden olyan hibájért, melyet amű átadásakor tartalmaz, illetva az átadás után is, amennyiben ezeket a hibákat a Szolgáltató kötelességmulasztása okozza.
 5. A Megrendelő jogosult érvényesíteni a felelősséget a hibákért- reklamációt minden felesleges további időhúzást mellőzve legfeljebb a mű átadását követő 10 napon belül, mindamellett a reklamációban köteles részletesen megjelölni minden felfedezett hibát. A Megrendelő jogosult érvényesíteni a felelősséget a hibákért a Szolgáltatónál elektornikus úton, és pedig egy e-mail küldésével a Szolgáltató e-mail címére, melyet a szakdogak.hu oldalon talál, vagy írásban a Szolgáltató székhelyének címére ezen ÁÜF értelmében.
 6. A Szolgáltató köteles a reklamációt az átvételtől számított 30 napon belül kiértékelni és a Megrendelőnek tudtára adni a hibák eltávolításának menetét.
 7. Amennyiben a Szolgáltató jogosnak találja a reklamációt, köteles a felfedezett hibákat, melyek eltávolíthatóak, a lehető legrövidebb megegyezés szerinti időintervallumban eltávolítani , vagy köteles hozzámért árengedményt biztosítani a mű árából a Megrendelő részére.  Amennyiben a hiba nem eltávolítható, a Szolgáltató a Megrendelővel kártérítésben egyezik ki, vagy visszafizeti a megrendelt mű árának egy részét. Amennyiben a reklamáció nem megalapozott, a Szolgáltató elutasítja azt.
 8. A Szolgáltató köteles nyilvántartást vezetni a reklamációkról. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a következő információkat: a reklamáció dátuma, a reklamáció módját, a reklamáció elintézésének dátumát és módját, a reklamációt igazoló irat sorszámát.

 

 1. Kiegészítő rendelkezések
 2. Minden üzleti, gyártási illetve technikai jellegű információ, mely a Szolgáltató cégének sajátja, kereskedelmi titoknak minősül, tehát a Megrendelő köteles titoktartást fogadni ezekkel kapcsolatban.
 3. A szerződő felek vállalják, hogy titokban tartanak minden adatot és információt,melyet a szerződés megkötése előtt megosztottak egymással, és nem csak kizárólag a jogosul versenytársaival szemben. A felek vállallják, hogy az említett információkat nem hozzák nyilvánosságra, nem bocsájtják senki rendelkezésére, vagy semmilyen más módon nem engedélyezik felhasználásukat harmadik személyeknek a másik fél írásos beleegyezése nélkül. A titoktartást a felek kötelesek a szerződés, és minden egyéb további szerződés megszűnését követően is betartani. Ezen kötelesség megsértése esetén a szerződésszegő fél köteles a másik félnek kötbért fizetni 1000 Euro értékben, mindeközben  a továbbiakban a kártérítési jog is él.
 4. A Megrendelő a kötetlen megrendelésben nem köteles semmilyen diszkrét jellegű személyes adatot (keresztnév, vezetéknév, lakcím) megadni. Az e-mail cím valamint a telefonszám nem minősül diszkrét adatnak. A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő személyes adatait nem adja ki harmadik félnek, és csakis saját felhasználásra kezeli őket. A Megrendelő személyes adatai szigórúan bizalmas stásuszban kezeli a Szolgáltató, és óvja őket visszaéléssel szemben, és minden esetben a személyes adatok védelmét feldolgozó jogszabályok értelmében jár el.
 5. A Megrendelő a kötetlen megrendelés vagy az írásbani szerződés értelmében, feljogosítja a Szolgáltatót a személyes adatainak felhasználására a személyes adatok felhasználását szabályozó hatályos jogszabályok értelmében, a szükséges mértékben a Szerződés értelmében. A bármikor visszavonható beleegyezést a Megrendelő meghatározott időtartamra adja a Szolgáltatónak.
 6. A Megrendelő köteles tiszteletben tartani és betartani az egyes szerzőjogra vonatkozó jogszabályokat, és nem terjeszteni azokat, kivételt képeznek az egyéb jogszabályok által szabályozott esetek, legfőképp a Törvénykönyv 185/2017 számú Szerzőjogot a Szlovák köztásrsaság területén szabályozó jogszabály értelmében.
 7. Egyik fél sem felelős kötelességük mulasztása miatt a szeződés értelmében, amennyiben rendkívüli események befolyásolták azt, melyeket nem lehetett előre megjósolni vagy elkerülni, főként természeti katasztrófák, katonai hadműveletek, polgári zavargások, robbanások, tüzek, vagy egyéb körülmények, melyek a felek akaratától függetlenül, a felek ellenőrzésének lehetőségétől mentesen következtek be. A felsorolt eseményekben érintett fél köteles haladéktalanul értesíteni a másik felet erről a tényről. Abban az esetben, ha a rendkívüli esemény hosszabb ideig tart,mint 60 egymást követő naptári nap, mindkét fél elállhat a szerződéstől (a szerzői jogok átruházásáról, a mű felhasználásának engedélyezéséről) , az elállás az értesítés kézbesítésének pillanatában lép életbe, kizárva mindennemű kártérítési jogot.
 8. A Szerződés megkötésével a Megrendelő kijelenti, hogy a Szolgáltató által készített művet kizárólag saját felhszanálásra, saját további képzésére valamint vázlatként illetve ötletként használja fel.
 9. A Szerződés megkötésével a Megrendelő kijelenti, hogy az ÁÜF-et alaposan elolvasta, teljes egészében megértette, és egyetért a tartalmával.

 

 1. Záró rendelkezések
 2. Amennyiben a jogszabályok nem tartalmazzák másként, a szerződő felek közti kapcsolatot a a Törvénykönyv 185/2017 számú Szerzőjogot a Szlovák köztásrsaság területén szabályozó törvény illetve a Polgári törvénykönyv 40/1964 számú törvénye, valamint a Kereskedelmi törvénykönyv 513/1991 számú törvénye szabályozza.
 3. A felek megállapodtak abban, hogy nézet-eltéréseiket békés úton, peren kívüli megállapodással rendezik. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az ügyet a Szlovák Köztársaság törvényszéke oldja majd.
 4. A Megrendelőt azon ÁÜF köti, mely a megrendelése leadásának, a Szerződés megkötésének időpontjában hatályos és érvényes volt.
 5. Az ÁÜF érvénybe lép és hatályos a szakdogak.hu weboldalon való megjelentetés dátumjával.